deutsch  |  english  |  svenska

FPGA-utveckling

FPGA ChipsVi erbjuder utveckling såväl av kompletta FPGA-system, som av enskilda IP-cores för speciella användningar. Från komponentspecifikation över design, timing constraints och verifikation står vi till tjänst som kompetenspartner för allt kring FPGAn.

Utveckling av FPGA-system och IP-cores
Med en kombination av mångåring brancherfarenhet och know-how från aktuella högteknologiska projekt, kan vi stödja er i alla projektfaser. Från specifikation till implementering och verifiering erbjuder vi lösningar exempelvis inom följande områden:

  • Signalbehandling
  • Dataöverföring
  • Databehandling
  • Styr- och Reglerteknik
  • Algoritmer

SoPC-utveckling
Med moderna FPGAer är det möjligt att bygga hela system inklusive mikroprocessorer i en FPGA. Tack vare den höga integrationsgraden kan man på så sätt konstruera mycket kompakta och EMC-toleranta lösningar. När hela systemet kan beskrivas och omsättas i en FPGA med ett hårdvaruspråk löser man sig dessutom från beroendet av speciella komponenter och hotet om EOL, End Of Life.

Vi svarar gärna på era frågor kring FPGAs, tveka inte att kontakta oss!