deutsch  |  english  |  svenska

af inventions - electronic solutions

Vi erbjuder kvalificerad elektronikutveckling från koncept till prototyp och produktion, som samarbetspartner kan vi bidra med specialistkompetens inom följande områden:

  • Mikrokontrollersystem – För styr- och reglerteknik
  • Programmerbar logik – FPGA programmering, IP-core utveckling
  • Processorsystem – För inbyggda system
  • Digital High Speed Design – För krävande användningar
  • Signalintegritet – Med EMC-optimerad design.

FPGA – IP Cores

Vi utvecklar kundspecifika IP-cores och kompletta FPGA-lösningar.

  • SoPC – System on a Programmable Chip.
  • Signalbehandling – Omsättning av algoritmer
  • Databehandling – Exempelvis för realtidsanvändningar
  • Nätverksprotokoll – Standardiserade und kundspecifika implementeringar
En investering
i kunskap
ger alltid den
bästa räntan.
Benjamin Franklin